Полтавський політехнічний ліцей

Атестація

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Нормативно-правова база

Закон України ʺПро освітуʺ, стаття 50, стаття 58

Закон України ʺПро професійну (професійно-технічну) освіту ʺ, стаття 45

Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 09.09.2022 №805 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.12.2022 за №1649/38985

Перелік посад педагогічних  та  науково-педагогічних  працівників,  затверджений  постановою  Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 (зі змінами)

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1109

Методичні рекомендації

  1. Інструмент оцінки ефективності підвищення кваліфікації
  2. Перелік рекомендованих напрямів підвищення кваліфікації
  3. Форми і основні види підвищення кваліфікації
  4. Галочковий список для вибору чи розробки програм підвищення кваліфікації
  5. Приклад оформлення клопотання педагогічного працівника про визнання підвищення кваліфікації

Рекомендовані ресурси для самоосвіти та розвитку

Суб’єкти підвищення кваліфікації

Онлайн-курси підвищення кваліфікації

Спільний доступ на facebook
Facebook
Спільний доступ на twitter
Twitter
Спільний доступ на telegram
Telegram
Спільний доступ на email
Email
Спільний доступ на print
Print