Полтавський політехнічний ліцей

Атестація

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Нормативно-правова база

Закон України ʺПро освітуʺ, стаття 50, стаття 58

Закон України ʺПро професійну (професійно-технічну) освіту ʺ, стаття 45

Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 09.09.2022 №805 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.12.2022 за №1649/38985

Перелік посад педагогічних  та  науково-педагогічних  працівників,  затверджений  постановою  Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 (зі змінами)

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1109

Атестація відбувається за новим Положенням з 01.09.2023. Документи для атестації можна подати в електронній формі за адресою: sptu9@ukr.net.

Діяльність атестаційної комісії 2024

Наказ про організацію і проведення атестації у 2024 році

Графік проведення засідань атестаційної комісії

Протокол засідання атестаційної комісії № 1

Протокол засідання атестаційної комісії № 2

Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2024 році

Алгоритм проведення атестації педагогічних працівників

Протокол засідання атестаційної комісії № 3

Список педагогічних працівників, які будуть атестуватися позачергово у 2024 році

Протокол засідання атестаційної комісії № 4

Протокол засідання атестаційної комісії № 5

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print