Полтавський політехнічний ліцей

Освітній процес

Законодавством про освіту визначено, що «освітній процес — система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості, шляхом формування та застосування її компетентностей» (Ст. 1. ЗУ «Про освіту»).

«Освітній процес – це організоване закладом освіти здобування здобувачем освіти відповідного рівня освіти в інституційній формі, що відбувається за освітньою програмою в спеціально створеному освітньому середовищі із встановленими властивостями».

Мова освітнього процесу – українська.

Отже, з урахуванням наявних норм законодавства про освіту, про професійну (професійно-технічну) освіту освітній процес у сучасному закладі професійної (професійно – технічної) освіти:

  • забезпечує єдність навчання, виховання і розвитку учня;
  • реалізується відповідно до освітньої програми, розробленої й затвердженої закладом освіти на основі державних стандартів загальної середньої та професійної освіти, яка обов’язково передбачає освітні компоненти для вільного вибору учня;
  • здійснюється як одночасна співдіяльність і постійна взаємодія учня (навчальна діяльність) і вчителя (педагогічна діяльність) у формах, за допомогою методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
  • передбачає повне виконання закладом освіти відповідної освітньої програми та досягнення учнем визначених нею результатів навчання (компетентностей) як особистісних якостей, які підлягають ідентифікації, вимірюванню та оцінюванню та які учень здатен продемонструвати після завершення освітньої програми та окремих її компонентів у встановленому порядку та у визначені терміни;
  • відбувається в створеному закладом освіти безпечному освітньому середовищі як упорядкованій сукупності умов, що уможливлюють здобування учнем освіти.

Державні стандарти

Токар (2014)

Фрезерувальник (2015)

Оператор верстатів з програмним керуванням (2017)

Електромеханік з ремонту та обстуговування лічильно-обчислювальних машин (2017)

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення (2022)

Оператор комп’ютерного набору (2006)

Секретар керівника (2019)

Візажист (2019)

Косметик (2007)

Педикюрник (2019)

Манікюрник (2019)

Освітні програми

(рівень стандарт 2018 рік)

Українська мова

Українська література

Історія України

Всесвітня історія

Громадянська освіта

Зарубіжна література

Захист України

Іноземні мови

Інформатика

Математика

Технології

Фізична культура

Хімія

Фізика і астрономія

Біологія і екологія

Географія

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print